NewsAll news

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۴:۵۴
Background image

تفاهم نامه همکاری خواهر شهری میان شهر های کندز و فراه

تفاهم نامه همکاری خواهر شهری میان شهر های کندز و فراه به امضاء رسید.

یکشنبه 1400/5/10

برنامۀ خواهر شهری به هدف تقویت روابط همکاری های شهری، اتصال شهر های مختلف افغانستان به منظور ایجاد بستر همدلی، تقویت دوستی، تعمیم ارزش های ملی گرایانه، تحکیم وحدت ملی، روابط بافت های تاریخی، فرهنگی، تقویت مشارکت در فرایند انکشاف پایدار و نیل به توسعه و پیشرفت در شهر ها از سوی آمریت امور خواهر شهری ریاست عمومی. . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۱۳:۱۰
Background image

فعالیت های پرسونل تنظیف شاروالی در ایام عید سعید فطر

فعالیت های پرسونل تنظیف شاروالی در ایام عید سعید فطر!

یکشنبه 1400/2/26

ریاست شاروالی کندز با امکانات ناچیز و پرسونل کمی که در اختیار دارند در روز ها و شب های عید سعید فطر مصروف خدمت. . .

LatestShow all

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۴:۵۴
Background image

تفاهم نامه همکاری خواهر شهری میان شهر های کندز و فراه

تفاهم نامه همکاری خواهر شهری میان شهر های کندز و فراه به امضاء رسید.

یکشنبه 1400/5/10

برنامۀ خواهر شهری به هدف تقویت روابط همکاری های شهری، اتصال شهر های مختلف افغانستان به منظور. . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۱۳:۱۰
Background image

فعالیت های پرسونل تنظیف شاروالی در ایام عید سعید فطر

فعالیت های پرسونل تنظیف شاروالی در ایام عید سعید فطر!

یکشنبه 1400/2/26

ریاست شاروالی کندز با امکانات ناچیز و پرسونل کمی که در اختیار دارند در روز ها و شب های عید سعید فطر مصروف خدمت. . .