شاروال کندز همراه کارمندان و اعضای بورد مشورتی شاروالی کندز

3 months ago

سخن شاروال کندز

 

شهروندان شرافتمند کندز!

بیایید با ایمان کامل زندگی کنیم. با مراعات نمودن نظافت و پاکی، ایمان خود را کامل نموده و از طرف دیگر؛ سلامتی خود و صحتمندی فرزندان خودرا تضمین نماییم.

شهروندی شایسته شهر آراسته است که خودش با فرهنگی شهرنشینی آراسته باشد. بهتر است که قبل از ورود به اجتماع، فرهنگ جامعه و چگونگی زندگی کردن در آن اجتماع را بیاموزیم.

شاروال کندز

تازه ترین اخباراخبار

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۱:۳۵
Background image

تنظیم جاده ها و مارکیت های شهر کندز:

به منظور تنظیم جاده ها و مارکیت های شهر امروز چهاردهم سرطان سال روان برای پرسونل مربوطه از سوی محترم دیپلوم انجنیر فرید احمد فضلی شاروال کندز هدایات لازم داده شد و جهت اقدام عملی، به. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۵ - ۱۰:۲۲
Background image

ناحیه سوم شهر کندز نیز ضد عفونی گردید:

ریاست شاروالی کندز به منظور جلوگیری از انتشار ویروس مهلک کرونا تمام ساحات ناحیه سوم شهر را دیروز 24 حمل 1399 دواپاشی نمود.
پروسه ضد عفونی سازی شهر در نواحی هشتگاه به صورت دوامدار الی. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۵ - ۱۰:۱۰
Background image

بر رسی مقدار و نرخ مواد ارتزاقی در بازار کندز:


محترم دیپلوم انجنیر فرید احمد فضلی شاروال کندز و ریس کمیسیون مبارزه با شیوع ویروس کرونا دیروز 24 حمل 1399 با نماینده های فروشنده گان مواد ارتزاقی این ولایت دیدار نموده، نرخ مواد و. . .

عکس ها و ویدیو ها عکس ها و ویدیو ها

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهرنشینی!

کمپاین ملی فرهنگ شهر نشینی!