کارگاه آموزشی تحت عنوان (شیوه جدید ارزیابی اجراآت) برای کارمندان جدید التقرر ریاست شاروالی کندز دایر گردید.

kunduz_admin
کارگاه آموزشی تحت عنوان (شیوه جدید ارزیابی اجراآت) برای کارمندان جدید التقرر ریاست شاروالی کندز دایر گردید.

کارگاه آموزشی تحت عنوان (شیوه جدید ارزیابی اجراآت) برای کارمندان جدید التقرر ریاست شاروالی کندز دایر گردید.

دوشنبه 16/1/1400

این برنامه آموزشی که از سوی ریاست اصلاحات اداری ولایت کندز به منظور تشریح روند ارزیابی اجراآت مامورین با حضور دیپلوم انجینر فرید احمد "فضلی" شاروال کندز در تالار جلسات ریاست شاروالی تدویر گردید. برای کارمندان ریاست شاروالی کندز در رابطه به طرز العمل جدید ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی رهنمای های لازمه صورت گرفت.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۹:۲۲
Background image

کارگاه آموزشی تحت عنوان (شیوه جدید ارزیابی اجراآت) برای کارمندان جدید التقرر ریاست شاروالی کندز دایر گردید.

کارگاه آموزشی تحت عنوان (شیوه جدید ارزیابی اجراآت) برای کارمندان جدید التقرر ریاست شاروالی کندز دایر گردید.

دوشنبه 16/1/1400

این برنامه آموزشی که از سوی ریاست اصلاحات اداری ولایت کندز . . .

بازگشت به اطلاعیه ها