بر رسی مقدار و نرخ مواد ارتزاقی در بازار کندز:

kunduz_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۵ - ۱۰:۱۰
دواپاشی


محترم دیپلوم انجنیر فرید احمد فضلی شاروال کندز و ریس کمیسیون مبارزه با شیوع ویروس کرونا دیروز 24 حمل 1399 با نماینده های فروشنده گان مواد ارتزاقی این ولایت دیدار نموده، نرخ مواد و مقدار موجود آنرا برای مصارف سه ماهه شهروندان در مارکیت کندز باز پرسی نمود.
به گفته فروشنده های مواد اولیه غذایی کندز، مواد کافی در بازار وجود داشته و نرخ اقلامی از مواد خوراکی در حالت عادی قرار دارد و برای کاهش نرخ موادیکه افزایش یافته است، تلاش ها ادامه دارد.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۱:۳۵
Background image

تنظیم جاده ها و مارکیت های شهر کندز:

به منظور تنظیم جاده ها و مارکیت های شهر امروز چهاردهم سرطان سال روان برای پرسونل مربوطه از سوی محترم دیپلوم انجنیر فرید احمد فضلی شاروال کندز هدایات لازم داده شد و جهت اقدام عملی، به. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۵ - ۱۰:۲۲
Background image

ناحیه سوم شهر کندز نیز ضد عفونی گردید:

ریاست شاروالی کندز به منظور جلوگیری از انتشار ویروس مهلک کرونا تمام ساحات ناحیه سوم شهر را دیروز 24 حمل 1399 دواپاشی نمود.
پروسه ضد عفونی سازی شهر در نواحی هشتگاه به صورت دوامدار الی. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۵ - ۱۰:۱۰
Background image

بر رسی مقدار و نرخ مواد ارتزاقی در بازار کندز:


محترم دیپلوم انجنیر فرید احمد فضلی شاروال کندز و ریس کمیسیون مبارزه با شیوع ویروس کرونا دیروز 24 حمل 1399 با نماینده های فروشنده گان مواد ارتزاقی این ولایت دیدار نموده، نرخ مواد و. . .

BACK TO NEWS