اماکن و ساحات ورزشی کندز

 ورزش بخصوص بازى بزکشى دركندز، از گذشته رواج داشته است. بازى هاى عنعنوى ديگر مانند: غرسى، توپ دنده، کشتى (پهلوانى)، سنگ اندازى، توپ زدن وغيره رواج دارد؛ اما غرسى و توپ دنده کمرنگ شده است.
دركنارآن؛ بازى هاى جديد واليبال، فوتبال، پينگ پانگ، باسكتبال، كركت، تكواندو، کونگ فو، بوکس، جودو، كورش، پرورش اندام، شطرنج، سامبو و... رشد قابل ملاحظه نموده که روزمره جوانان مصروف آن هستند.
در ولایت کندز اماکن ورزشی متعدد همچون؛ چمن ورزشی شاروالی، پمن سپین زر، پمن های ورزشی مکاتب و پوهنتون و ورزشگاه های خصوصی وجود دارند. 

چمن شاروالی