شاروال

محترم نجیب اله عمرخیل فرزند حاجی عبدالغفورعمرخیل در سال ۱۳۶۳ در ولسوالی چهاردره ولایت کندز در یک خانواده  روشنفکر چشم به جهان ګشود تحصیلات ابتدایی اش را در لیسه شیرخان ولایت کندز وتحصیلات عالی اش را در پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل به اتمام رسانیده. موصوف از سال ۲۰۰۳ الا ۲۰۰۶ به حیث ژونالست و از ۲۰۰۶ الا ۲۰۰۸ به صفت مدیر اداری کابل ګروپ بعدا به حیث ریس مجمع شمال شرق ایفای وظیفه نموده است . از شانزده سالګي بدینسو در رشته بزکشی ورزش نموده وبرای سه سال لقب قهرمان بزکشی را در سمت شمال داشته است . در پهلوی ورزش ملی بز کشی ورزش های رسمی جودو وکورش را نیز دنبال نموده است وبرای نخست در سال ۲۰۰۶ لقب قهرمانی صفحات شمال را در این رشته از ان خود نموده. همزمان با ورود به پوهنتون کابل در سال ۲۰۰۶ تمرینات خود را در عرصه جودو د رجمنازیوم پوهنتون کابل تحت نظر استاد یما سمک ادامه داده ودر همین سال قهرمان تیم ملی افغانستان شناخته شده است. دست اورد های زیادی در عرصه ورزش داشته که از جمله در اواخر سال ۲۰۰۶ در کشور سریلانکا در بین شانزده کشور جهان احراز مقام سوم مدال برنز در سال ۲۰۰۷ در کشور کویت در میان ۳۸ کشور جهان احراز مقام سوم مدال برنز در سال۲۰۰۸ در کشور نیپال در مسابقات جنوب اسیا احراز مقام نایب قهرمان ومدال نقره ودر اواخر همین سال در مسابقات ازبکستان در میان ۲۸ کشور اسیا احراز مدال نقره در رشته سامبو را از آن خود نموده ودر اوایل ۲۰۰۹ احراز مدال طلا را در بین ۳۴ کشور جهان در کشور ازبکستان واولین اشتراک کننده در رشته سامبو برنده شناخته شد، در سال ۲۰۰۹ در کشور تایلند در میان ۴۸ کشور جهان مقام سوم ومدال برنز را از ان خود نموده است شاروال کندز در کنار انجام وظیفه شان همواره ورزشکاران کندز با راه اندازی مسابقات ورزشی حمایت و تشویق نموده است .