هوتل ها و رستورانت ها

هوتل کندز 

هوتل کندز یکی از هوتل های است که مربوط به ریاست شاروالی کندز میباشد که در سال 1381 اعمار آن تکمیل گردیده که دارای سهولت های ذیل میباشد.

1: تالار عروسی

2: مهمان خانه

3: رستورانت

4: ساحه سبز

این هوتل همیشه به خدمت گزاری برای مردم مهمانان و مسولین بوده و رضایت مردم را از آن خود کرده است.

هوتل کندز دربهترین موقیعت شهرقرارداشته وهمیشه به روی همگان باز میباشد و عایدات آن به ریاست شاروالی کندز داده میشود.