اماکن و پارک های تفریحی

 

پارک شاروالی کندز

 

پارک شاروالی کندز یکی از قدیمی ترین و مشهورترین پارک های شهرکندز میباشد که هم وسیع بوده و هم دارای چمن ورزشی (فوتبال) میباشد.

در تی چندین دهه جنگ ونابسامانی ها این پارک به یک مخروبه تبدیل گردیده بود که تا بالاخره بعد از حکومت طالبان کار اعمار این پارک توسط شهرداری کندز به تدریج شروع شد.

بعد از حکومت موقت شاروالی کندز توانست این پارک را از حالت مخروبه اش به طور نسبی بکشد.

با گزشت زمان بعد از سالها شاروالی کندز با کوشش های فراوان خود و همکاری دونر ها توانست این پارک را را به هزینه 4440895 توسط دفتر رمپ اپ توانست که اعمار وبازسازی نماید.

کار اعمار این پارک در سال جاری تکمیل گردید.

بر علاوه دفتر رمپ اپ چندین دونر های دیگر نیز به این پارک کمک و همکاری نموده است مانند کشور آلمان و تیم پی آر تی مقیم ولایت کندز.

و فعلن این پارک یکی از پارک های زیبا و دیدنی شهر کندز میباشد.