ورکشاپ دیزاین پروژه برای اعضای شورا های گذر نواحی مختلف شهر کندز تدویر گردید

به سلسله آموزش های ارتقای ظرفیت کارمندان و شورا ها، روز سه شنبه مورخ 19 اسد سال 1395، ورکشاپ دیزاین پروژه برای اعضای شورا های گذر آغاز گردید.

نجیب الله "عمرخیل" شاروال کندز حین افتتاح این ورکشاپ، برای اعضای شورا های گذر اشاره نموده افزود، ما تلاش داریم تا شورا های گذر و نواحی ظرفیت دیزاین پروژه ها را دریابند و خود پروژه های که نیاز است بعد از دیزاین و تهیه پیشنهاد به شاروالی و دونر ها  پیشکش نمایند.

شاروال کندز از رقابت مثبت بین ولایت های همجوار یاد آور گردیده از تمامی وکلای گذر و اعضای شورا ها خواست تا برای انکشاف و باز سازی این ولایت از هیچ نوع همکاری و زمینه سازی تطبیق برنامه با شاروالی دریغ نورزند.

قابل ذکر است که این ورکشاپ ها از جانب دفتر یو این هبیتات که مسوولیت تطبیق برنامه اعمار شهری صلح افغانستان را به عهده دارد و همکار شاروالی میباشد راه اندازی گردیده برای تمامی اعضای شورا های گذر تدویر خواهد شد.