نشست حسابدهی و مشورتی شاروالی کندز تدویر گردید!

روز پنج شنبه مورخ 7 اسد سال 1395، شاروالی کندز نشست حسابدهی و مشورتی را به حمایت مالی و تخنیکی "پروژه حکومتداری محلی افغانستان/برنامه انکشافی ملل متحد" با اشتراک نماینده گان شورای ولایتی، عده از ادارات دولتی، شورای مشورتی شاروالی، وکلای گذر نواحی 8 گانه شهر کندز، نهاد های جامعه مدنی و رسانه یی، کمیته های جوانان رضاکار و عده از کمیته های شاروالی مکاتب راه اندازی نمود.

ابتدا نشست با تلاوت چند از آیات متبرکه قرآن مجید آغاز گردید، سپس حفیظ الله رسولی کارشناش شاروالی کندز که مسوولیت مدیریت برنامه را  به عهده داشت، اشتراک کننده گان را خوش آمدید گفته هدف و آجندای برنامه را برای اشتراک کننده گان به معرفی گرفت.

بعدا نجیب الله "عمرخیل" شاروالی کندز تمامی فعالیت ها و دست آورد های شاروالی کندز را در طی شش ما اول سال 1395 برای اشتراک کننده گان ارایه نمودند.

همچنان شاروال کندز از چالش های موجوده شاروالی کندز در عرصه عرضه خدمات و جمع آوری عواید یاد آور گردیده از شهروندان خواست تا باقیات محصول صفایی و دیگر محصولات خویش را برای شاروالی بپردازند تا باشد پلان های انکشافی شاروالی به شکل بهتر و به موقع تطبیق گردد.

شاروال کندز از تطبیق پروژه های انکشافی بیشتر در مشاورت با شهروندان خبر داده افزود که در شش ماه آینده برنامه ها و پروژه های زیادی را در شهر و نواحی عملی خواد نمود.

در این برنامه حمید الله "ناصری" آمر مالی و اداری شاروالی کندز از بخش عواید و چالش های که فرا راه جمع آوری عواید در شاروالی است برای اشتراک کننده گان معلومات مفصل ارایه نمود، همچمان هدایت الله "فقیری"، مدیر املاک شاروالی، انجنیر محمد افضل مدیر انجنیری شاروالی و حفیظ الله "رسولی" کارشناس شاروالی کندز پریزینتیشن را از بخش های مختلف کاری شاروالی برای اشتراک کننده گان تقدیم نمودند.

نشست با گرفتن پیشنهادات از جانب شهروندان به ساعت 1 بعد از ظهر به پایان رسید.