تقدیر و حمایت زنان از شاروال کندز

تقدیر و حمایت زنان از شاروال کندز


پس از ظهر روز سه شنبه زنان این ولایت از کارکرد های شاروال کندز تقدیر به عمل آورده و اعلام حمایت کردند.
استاد مرضیه رستمی مسوول شبکه زنان، دوکتورس مرضیه سلام یفتلی سرطبیب شِفاخانه حوزوی کندز، استاد صفورا صدیقی عضو شورای مشورتی شاروالی کندز، استادان مکاتب و جمع کثیری از زنان فعال این ولایت از فعالیت ها و دست آورد های دیپلوم انجنیر فرید احمد فضلی در شاروالی کندز طی مراسمی تقدیر به عمل آورده ضمن اعلام حمایت همه جانبه شان گفتند که در راستای مبارزه با زورگوها، قانون شکنان و بازسازی شهر کندز همچون مردان این ولایت زنان نیز در کنار شاروال بوده و از هرنوع همکاری در این راستا دریغ نمی کنند.
دیپلوم انجنیر فرید احمد فضلی، شاروال کندز از حمایت زنان سپاسگذاری نموده ضمن قرائت پلان های بعدی شاروالی، وعده سپرد که با پشتی بانی از قانون وظایف اش را انجام خواهد داد. او می افزاید که شهر کندز را چنان خواهد ساخت تا پاکی، نظم و زیبایی این شهر مثال و سخن سر زبان باشنده گان ولایات دگر باشد.


زنان کندز در حالی شاروال این ولایت را تقدیر کردند که هفت ماه پیش شاروالی کندز کمیسیون تنظیم و انسجام شهر را ایجاد کرده با حمایت ادارات ملکی و نظامی تا اکنون بیش از 80 درصد این شهررا مطابق قانون، پاک کاری و اصناف شهررا در مارکیت ها جابجا کرده است.