اعلانات

 • اطلاعیه ریاست شاروالی کندز به خاطر راه اندازی کمپاین عمومی تحت نام صفای افغانستان

  رده : عمومی

  قرار است به روز شنبه مورخ ۱۷ اسد سال جاری کمپاین سراسری تحت نام صفایی افغانستان به همکاری و هماهنگی ریاست شاروالی٬ ریاست حفاظت از محیط زیست٬ جامعه مدنی٬ رسانه ها٬ اتحادیه های صنفی٬ ریاست حج و اوقاف و دیگر ادارات دولتی و خصوصی راه اندازی...

 • اطلاعيۀ رياست شاروالی کندز

  رده : عمومی

  قرار است به تاریخ ۱۷ اسد مصادف به ۸ اگست سال روان کمپاین عمومی حفاظت از محيط زيست و پاک کاری شهر و تمامی نواحی تحت نام "کمپاین صفایی افغانستان" به همکاری و هماهنگی ریاست شاروالی کندز، ریاست حفاظت محیط زیست، جامعه مدنی، رسانه ها، انجمن...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی کندز به خاطر پاک کاری جاده ها و پیاده رو ها از پیک ها و موانع

  رده : عمومی

  اطلاعیه ریاست شاروالی کندز: کار صفای و پاک کاری پیاده رو ها و کنار جاده های بندر ولسوالی های حضرت امام صاحب و خان آباد شهر کندز از دو روز بدین سو توسط یک حشر عمومی با مساعی مشترک تمامی مدیریت های نواحی٬ تنظیم مارکیت ها و کارمندان این ریاست...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی شهر کندز راجع به صفای شهر

  رده : عمومی

  اطلاعیه ریاست شاروالی کندز: نظر به سعی و تلاش کارمندان مدیریت تنظیف ریاست شاروالی شهر کندز٬ تمامی جویچه های شهر از کثافات برای بار مجدد پاک کاری گردیده و آب در تمامی قسمت های شهر در جویچه های کنار سرک ها جریان یافته است٬ بدون شک صفایی شهر و به...

 • اطلاعیه ریاست شاروالی شهر کندز:

  رده : عمومی

  اطلاعیه ریاست شاروالی شهر کندز: به اطلاع عموم موسپیدان، ملا امامان مساجد، وکلای گذر و اهالی شریف شهر کندز رسانیده میشود که پروسه قیمت گذاری منازل توسط پرسونل ریاست شاروالی کندز بعداز هر سه سال آغاز میگردد، از تمامی اهالی شریف خواهشمندیم با نصب...